Login Form

ผู้ใช้งานขณะนี้

มี 17 ผู้มาเยือน และ ไม่มีสมาชิกออนไลน์ ออนไลน์

ช่องทางในการร้องเรียน

-    ประชาชนร้องเรียนด้วยตนเอง
-    ร้องเรียนผ่านโทรศัพท์ หมายเลข 042-382456
-    ประสานงานโดยตรงกับกลุ่มบริหารงานบุคคล โรงเรียนศรีธาตุพิทยาคม
-    ช่องทางออนไลน์หรือสื่อสังคมออนไลน์ ได้แก่ http://www.srithatpit.ac.th/cms/, FACEBOOK โรงเรียนศรีธาตุพิทยาคมSrithatpittayakom School และ ผ่านฟอร์มสอบถามข้อมูลและร้องเรียน

 

.