Login Form

ผู้ใช้งานขณะนี้

มี 22 ผู้มาเยือน และ ไม่มีสมาชิกออนไลน์ ออนไลน์

โรงเรียนศรีธาตุพิทยาคม

            

            โรงเรียนศรีธาตุพิทยาคม ตั้งอยู่เลขที่  ๑๑๐ ถนนสมศิริ ตำบลศรีธาตุ อำเภอศรีธาตุจังหวัดอุดรธานี รหัสไปรษณีย์   ๔๑๒๓๐ สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๐ เปิดสอนตั้งแต่ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่๑ ถึงระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่๖ เนื้อที่ ๔๗ ไร่ ๓ งาน ๖๗ ตารางวา  เขตพื้นที่บริการ ประกอบด้วยโรงเรียนในเขตตำบลศรีธาตุ   ตำบลจำปี  ตำบลนายูง  ตำบลหนองนกเขียน

            โรงเรียนศรีธาตุพิทยาคม ตั้งอยู่บนเนื้อที่ ๔๗ไร่ ๓ งาน ๖๗ ตารางวา  ได้รับการบริจาคที่ดินก่อสร้างอาคารเรียนจากผู้ใหญ่บ้าน คือนายบาน  สายทอง  โดยได้รับการอนุมัติจากกรมสามัญศึกษาให้เปิดทำการสอนครั้งแรก ในระดับมัธยมศึกษาตอนต้น เมื่อวันที่ ๑๗  พฤษภาคม ๒๕๑๖  ใช้ชื่อโรงเรียนว่า “โรงเรียน      ศรีธาตุอนุสรณ์” โดยใช้อาคารร่วมกับโรงเรียนชุมชนศรีธาตุ สังกัดสำนักงานการประถมศึกษาจังหวัดอุดรธานี โดยมีนักเรียนจำนวนทั้งสิ้น ๕๘ คน  ครู-อาจารย์ ๓ คน  ต่อมาได้สร้างอาคารเรียนถาวรขึ้นในพื้นที่ที่ได้รับบริจาค และเปลี่ยนชื่อโรงเรียนเป็นโรงเรียนศรีธาตุพิทยาคม มาจนถึงปัจจุบัน ในปีการศึกษา ๒๕๒๘ ได้รับอนุมัติ จากกรมสามัญศึกษาให้เปิดทำการสอนในระดับมัธยมศึกษาตอนปลายโรงเรียนศรีธาตุพิทยาคม แบ่งโครงสร้างการบริหารงานเป็น  ๕ ฝ่าย ได้แก่ บริหารงานทั่วไป บริหารงานวิชาการ บริหารงานงบประมาณ บริหารงานบุคลากร และการบริหารกิจการนักเรียน ผู้บริหารยึดหลักการบริหาร/เทคนิคการบริหารแบบใช้โรงเรียนเป็นฐานตามคู่มือการบริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐานที่เป็นนิติบุคคล

ผู้อำนวยการโรงเรียน


นายชวา ป้องขวาเลา

พยากรณ์อากาศ

สถิติผู้เยี่ยมชม

391605
วันนี้
เมื่อวาน
สัปดาห์นี้
สัปดาห์ที่แล้ว
เดือนนี้
เดือนที่แล้ว
All days
503
1901
8705
370732
7290
45460
391605

หมายเลยIP: 3.237.71.247
Server Time: 2021-03-05 08:34:33

เว็บไซต์ที่น่าสนใจ


.